عنوان:فروشگاه اینترنتی شهرقطعات کامپیوتر
وب‌سایت:https://pcpartcity.com
پیش فاکتور
تلفن:09196647008
آدرس: البرز-کرج – باغستان – بلوار پرستار خیابان نیایش – خیابان ولدانی – نبش مائده یک – واحد ۳
کدپستی:3194888527
گیرنده: - - -
ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
مبلغ کل تومان
مبلغ نهایی تومان
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب